دکتر مینودخت باورساد کریمی

فلوشیپ ناباروری

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :تهران

ده سال سابقه کار به عنوان متخصص زنان

۷ سال سابقه کاری در مناطق محروم 

تجربه بیش از چند هزار زایمان طبیعی و سزارین

برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
دکتر مینودخت باورساد کریمی

خدمات درمانی قابل ارائه

لیزرتراپی لاپاراسکوپی درمان نازایی سزارین هیستروسکوپی

جوایز و تقدیرنامه ها

  • عضو ISGE ( مجمع جهانی لاپاراسکوپی زنان )

تحصیلات

1387

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

1393

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1400

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیمارستان ها