عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر احمد یوسفی

خراسان رضوی
پزشک - متخصص ارتوپدی
English
Persian
متخصص ارتوپدی
پزشک
جراحی مفصل زانو
جراحی مفصل مچ پا
بیماری های دیسک
جراحی تاندون
درمان انواع بیماری های ستون فقرات
درمان آرتروز زانو

جوایز و تقدیرنامه ها


پژوهش های علمی در زمینه لگن و زانو

تحصیلات


دکتری پزشکی عمومی

تخصص ارتوپدی

بیمارستان ها