عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر محمدرضا پیمان

اصفهان
پزشک - متخصص چشم
English
Persian
فلوشیپ استرابیسم
پزشک
لیزیک

جوایز و تقدیرنامه ها


تحصیلات


دانشگاه میشیگان آمریکا

فلوشیپ ICO

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدرس دانشگاه

بیمارستان ها


پکیج های درمانی