عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر علی عماد زاده

خراسان رضوی
پزشک - فوق تخصص نفرولوژی
English
Persian
پزشک
دیالیز

جوایز و تقدیرنامه ها


عضویت ایشان در انجمن بین المللی نفرولوژی و انجمن نفرولوژی ایران

تحصیلات


دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدرک دکترای پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکترای تخصصی بیماری های داخلی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترای فوق تخصصی نفرولوژی (فوق تخصص کلیه و فشار خون)

بیمارستان ها