دکتر سعدالله پويان

متخصص جراح چشم

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :فارس
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

جراحی چشم خدمات تشخیصی چشم

جوایز و تقدیرنامه ها

  • هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی بوشهر به مدت ده سال

  • نفر دوم بورد تخصصی چشم پزشكی ايران در سال 1374

  • عضو انجمن جراحان قرنيه و آب مرواريد آمريکا عضو آکادمی چشم پزشکی آمريكا

  • عضو انجمن جراحان قرنيه و آب مرواريد اروپا از سال 2004 تاكنون

تحصیلات

1363

دانشگاه علوم پزشكی شيراز

پزشكی عمومی

دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فلوشيپ قرنيه

بیمارستان ها