عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر سعدالله پويان

فارس
پزشک - متخصص جراح چشم
English
Persian
متخصص چشم
متخصص جراح چشم
پزشک
جراحی چشم
خدمات تشخیصی چشم

جوایز و تقدیرنامه ها


هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی بوشهر به مدت ده سال

نفر دوم بورد تخصصی چشم پزشكی ايران در سال 1374

عضو انجمن جراحان قرنيه و آب مرواريد آمريکا عضو آکادمی چشم پزشکی آمريكا

عضو انجمن جراحان قرنيه و آب مرواريد اروپا از سال 2004 تاكنون

تحصیلات


1363
دانشگاه علوم پزشكی شيراز

پزشكی عمومی

دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فلوشيپ قرنيه

بیمارستان ها