عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر منیر عزیز زاده

فارس
پزشک - متخصص جراح چشم
English
Persian
پزشک
جراحی آب مروارید
پیوند قرنیه
رفع عیوب انکساری
متخصص جراح چشم

تحصیلات


دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پزشكی عمومی

دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی تهران

چشم پزشكی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فوق تخصص قرنيه

بیمارستان ها