عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر محسن عادل پور

فارس
پزشک - متخصص جراح چشم
English
Persian
متخصص جراح چشم
پزشک
خدمات تشخیصی چشم
جراحی چشم
جراحی آب مروارید

جوایز و تقدیرنامه ها


رتبه سه رزيدنتی دانشگاه تهران

رتبه زیر ده پزشكی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارائه چندین مقاله بین المللی در حیطه چشم پزشکی

تحصیلات


دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشكی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

چشم پزشكی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص گلوكوم

بیمارستان ها