دکتر طاهره لباف

متخصص زنان و زایمان

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :تهران
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

IVF IUI

جوایز و تقدیرنامه ها

تحصیلات

مدرک تخصصی دانشگاه علوم پزشكی ايران

مدرک فلوشيپ نازايی دانشگاه تهران

بیمارستان ها