دکتر نجمه سمیعی

متخصص زنان و زایمان

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :فارس
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

خدمات مشاوره ای نوارنگاری سونوگرافی

جوایز و تقدیرنامه ها

تحصیلات

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکترای پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تخصص زنان، زایمان و نازایی و دارای بورد تخصصی

بیمارستان ها