عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر نجمه سمیعی

فارس
پزشک - متخصص زنان و زایمان
English
Persian
پزشک
خدمات مشاوره ای
نوارنگاری
سونوگرافی

جوایز و تقدیرنامه ها


تحصیلات


دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکترای پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تخصص زنان، زایمان و نازایی و دارای بورد تخصصی

بیمارستان ها


پکیج های درمانی