عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر امید قنایی

خراسان رضوی
پزشک - فوق تخصص گوارش و کبد
English
Persian
پزشک

جوایز و تقدیرنامه ها


تحصیلات


دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای تخصصی بیماری های داخلی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فوق تخصص گوارش و کبد

بیمارستان ها