دکتر محمدعلی مرادی قادی

متخصص جراحی زیبایی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :تهران
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
دکتر محمدعلی مرادی قادی

جوایز و تقدیرنامه ها

تحصیلات

1392

دانشگاه تهران

دکتر محمدعلی مرادی قادی در سال 1392 موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه تهران شده‌اند

1399

دانشگاه بهشتی

دکتر محمدعلی مرادی قادی در سال 1399 موفق به اخذ تخصص جراحی عمومی از دانشگاه بهشتی شده‌اند

بیمارستان ها