دکتر محمد مهدی ایمانی

متخصص ارولوژی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :خراسان رضوی
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

جوایز و تقدیرنامه ها

  • اولین جراحی سنگ کلیه از راه پوست PCNL در استان خراسان شمالی و راه اندازی این نوع اعمال در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ۱۳۸۶

  • اولین عمل سنگ حالب بروش لاپاروسکوپی در بیمارستان بنت الهدی مشهد ۱۳۸۸

  • اولین عمل برداشتن بنیادی پروستات برای درمان سرطان پروستات در بیمارستان آریا مشهد و راه اندازی این عمل۱۳۹۰

  • اولین عمل جراحی سنگ کلیه از راه پوستPCNL و راه اندازی این عمل در بیمارستان آریا مشهد ۱۳۹۲

  • اولین عمل برداشتن غده فوق کلیه بروش لاپاروسکوپی در بیمارستان آریا مشهد ۱۳۹۳

  • راه اندازی سیستم جراحی لیزر هولمیوم درون اندامی در بیمارستان آریا و انجام اولین جراحی سنگ کلیه بروش لیزر RIRS در مشهد ۱۳۹۸

  • عضو انجمن اورولوژی ایران و اروپا و عضو انجمن اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی امریکا

تحصیلات

دوره تکمیلی اندویورولوژی، لاپاروسکوپی، دوره تکمیلی سونوگرافی سیستم ادراری، دوره تکمیلی بیوپسی پروستات با کمک سونوگرافی، دوره تکمیلی جراحی پیشرفته لیزری از طریق مجرا RIRS

بیمارستان ها