عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر نوید رضا سیمایی

خراسان رضوی
پزشک - متخصص ارولوژی
English
Persian
پزشک

جوایز و تقدیرنامه ها


عضو انجمن متخصصین ارولوژی ایران و اروپا و عضو انجمن اندویورولوژی ایران

تحصیلات


دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدرک دکترای پزشکی عمومی در سال 1377

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری در سال 1385

بیمارستان ها


پکیج های درمانی