دکتر منصوره متقی

متخصص زنان و زایمان

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :خراسان رضوی
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

پیشگیری و تشخیص سرطان های زنان

جوایز و تقدیرنامه ها

تحصیلات

1371

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای پزشکی عمومی

1375

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای تخصصی زنان، زایمان و نازایی

1393

دانشگاه های مونترال کانادا و علوم پزشکی مشهد

فلوشیپ انکولوژی زنان

بیمارستان ها