عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر منصوره متقی

خراسان رضوی
پزشک - متخصص زنان و زایمان
English
Persian
متخصص زنان و زایمان
پزشک
پیشگیری و تشخیص سرطان های زنان

جوایز و تقدیرنامه ها


تحصیلات


1371
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای پزشکی عمومی

1375
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای تخصصی زنان، زایمان و نازایی

1393
دانشگاه های مونترال کانادا و علوم پزشکی مشهد

فلوشیپ انکولوژی زنان

بیمارستان ها


پکیج های درمانی