عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر مهرانگیز کابلی

خراسان رضوی
پزشک - جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
English
Persian
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
پزشک

جوایز و تقدیرنامه ها


تحصیلات


1381
دانشکده علوم پزشکی مشهد

پزشکی عمومی

1388
دانشکده علوم پزشکی مشهد

تخصص گوش و حلق و بینی

بیمارستان ها


پکیج های درمانی