عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر رامین زجاجی

خراسان رضوی
پزشک - متخصص گوش و حلق و بینی
English
Persian
پزشک
جراحی زیبایی بینی
عمل گوش
عمل آندوسکوپی سینوس و بینی
لیفت صورت و گردن
جراحی زیبایی گوش

جوایز و تقدیرنامه ها


تخصص Otorhinolarynglogy شامل کار در آزمایشگاه استخوان شقیقه و جراحی گسترده در Otorhinolarynglogy و جراحی سر و گردن

شرکت در سمینارهای مختلف و همکاری در جراحی های پروفسور A.G.Maran

تحصیلات


1368
دانشگاه مشهد

دکترای پزشکی عمومی

1372
دانشگاه مشهد

متخصص گوش، حلق، بینی، سرو گردن

1993
دانشگاه انگلستان

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زیبایی بینی و سروگردن

بیمارستان ها


پکیج های درمانی