الدكتور محمد كاظم حاجي ميرزاده

بیمارستان های محل خدمت

  • بیمارستان شهدای کارگر
  • بیمارستان مرتاض
  • بیمارستان گودرز
  • بیمارستان سیدالشهدا

افتخارات

  • هیئت علمی دانشگاه علی ابن ابی طالب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • چند دوره کسب عنوان پزشک نمونه استان
  • ریاست کمیسیون های پزشکی اشتغال
  • پزشک نمونه هیئت عملی دانشگاه علی ابن ابی طالب در رشته داخلی
  • ریاست کمیسیون های پزشکی متقاضیان استخدام

روند تحصیلی

دانشگاه اصفهانپزشکی عمومی

دکتر حاجی میرزاده در سال 1366 موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه اصفهان گردید.

دانشگاه تهرانتخصص داخلی

وی در سال 1378 موفق به اخذ تخصص بیماری های داخلی از دانشگاه تهران گردید.

الاتصال بنا

يمكنكم الاتصال بشركة رادينا للسياحة العلاجية عبر الطرق التالية