تاثیر سایز فولیکول در پسردار شدن؛ شایعه یا واقعیت؟


تعیین جنسیت جنین این روزها یکی از مباحث پرطرفدار قبل از لقاح است. اغلب زوجین برای تعیین جنسیت از رژیم غذایی، دوش واژینال، نزدیکی در زمان خاصی از بازه تخمک گذاری و… استفاده می کنند. یکی از عمده ترین مباحث در بحث تعیین جنسیت، ارتباط سایز فولیکول با جنسیت جنین می باشد.

فولیکول چیست؟

فولیکول در واقع پوششی است که تخمک نابالغ در آن قرار دارد و مراحل تکامل خود را در آن طی می کند. تخمک بعد از بالغ شدن و با پاره شدن دیواره فولیکول، در بازه تخمک گذاری آزاد می شود.

تاثیر سایز فولیکول در پسردار شدن

چرخه رشد فولیکول

با منظم شدن سیکل عادت ماهیانه، هیپوتالاموس هورمون گنادوتروپین ترشح می کند. این هورمون پس از دریافت توسط هیپوفیز قدامی سبب ترشح هورمون FSH و LH می شود. پس از اتمام دوره پریود، هورمون FSH بر ۱۵ تا ۲۰ فولیکول اثر گذاشته و سبب رشد آن ها می شود. از میان این مجموعه تنها یک فولیکول به طور کامل رشد می کند و به فولیکول غالب تبدیل می شود. فولیکول حدود ۲۴ ساعت قبل از زمان تخمک گذاری به حداکثر سایز خود می رسد که در این مرحله به آن فولیکول تخمک گذاری یا فولیکول غالب می گویند.

اندازه فولیکول مناسب برای بارداری

اندازه نرمال فولیکول برای بارداری، حدود ۱۸ تا ۳۶ میلی متر می باشد. در واقع خانم با داشتن فولیکول با اندازه مذکور و اقدام در بازه تخمک گذاری می تواند باردار شود.

نقش تعداد و اندازه فولیکول ها برای بارداری
بیشتر بخوانید: تأثیر تعداد و اندازه فولیکول ها برای بارداری


اندازه فولیکول و تعیین جنسیت جنین

جالب است بدانید اندازه فولیکول ارتباطی با جنسیت جنین و دختردار یا پسردار شدن ندارد. علت این موضوع این است که هر سلول ۴۶ عدد یا بعبارتی ۲۳ جفت کروموزوم دارد. از میان این ۲۳ جفت، ۲۲ جفت کروموزوم غیرجنسی و یک جفت کروموزوم جنسی است. اگر جفت کروموزوم جنسی جنین XX باشد، جنسیت جنین مؤنث و اگر XY باشد، جنسیت جنین مذکر است.

اندازه فولیکول ارتباطی با جنسیت جنین ندارد


سلول جنسی خانم یا همان تخمک دارای کروموزوم X است که در واقع خانم در تعیین جنسیت جنین اثرگذار نمی باشد. اما سلول های جنسی آقا یا همان اسپرم دو دسته هستند؛ برخی از آن ها دارای کروموزوم X و برخی دارای کروموزوم Y می باشند که اگر در زمان لقاح، اسپرم حاوی کروموزوم X با تخمک لقاح پیدا کند جنسیت جنین دختر و اگر اسپرم حاوی کروموزوم Y با تخمک لقاح پیدا کند، جنسیت جنین پسر خواهد شد؛ بنابراین این باور که سایز فولیکول بر جنسیت جنین اثرگذار است اصلاً صحت ندارد.

تعیین جنسیت
بیشتر بخوانید: چه زمانی جنسیت جنین مشخص می شود؟


نظری ثبت نشده

نظر شما