روش محاسبه زمان تخمک گذاری بعد از پریود


اگرچه سلامت جسمانی و کیفیت بالای تخمک در قدرت باروری خانم ها نقش اساسی دارد؛ اما در کنار تخمک خوب و سالم، وجود چرخه تخمک گذاری خوب و قوی و تعیین زمان تخمک گذاری بعد از پریود، در افزایش شانس باروری بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

تخمک گذاری درواقع زمانی است که یک یا در موارد بسیار نادر چند تخمک از تخمدان رها می‌شوند که این زمان بهترین موقع برای اقدام به بارداری است. اگر که تمایل دارید درباره علائم آزاد شدن تخمک بیشتر بدانید، به این مطلب مراجعه کنید.

آزاد شدن تخمک از فولیکول و رسیدن اسپرم به آن
بیشتر بخوانید: علائم تخمک گذاری چیست؟ آشنایی با علائم آزاد شدن تخمک

چرخه تخمک گذاری و قاعدگی

در زمان تخمک‌گذاری، تخمک بالغ پس از رها شدن از تخمدان به سمت لوله‌های فالوپ حرکت می‌کند و هم‌زمان، لایه اندومتر رحم (پوشش داخلی رحم) جهت لانه‌گزینی تخمک بارورشده، ضخیم می‌گردد. اگر در همین زمان اسپرم هم در لوله‌های فالوپ وجود داشته باشد، شانس بارداری به شدت افزایش می‌یابد.

تخمک‌گذاری بانوان در زمان مشخصی از چرخه قاعدگی اتفاق می‌افتد و در صورت منظم بودن پریودی، امکان شناسایی روز احتمالی آن با نمودار زمان تخمک گذاری وجود دارد. درواقع، شروع چرخه قاعدگی با خونریزی ماهانه رخ می‌دهد که مرحله ابتدایی آن به فاز فولیکولی یا فولیکولار (follicular phase) معروف است. طی این دوره، تخمک به نهایت بلوغ خود می‌رسد و اغلب در چهاردهمین روز چرخه (اواسط دوره پریودی) آزاد می‌گردد.

با رهاسازی تخمک، بدن وارد مرحله یا فاز لوتئال (luteal phase) می‌شود که در صورت لقاح اسپرم با تخمک و بروز حاملگی، عادت ماهانه به علت هورمون‌های خاص بارداری متوقف خواهد شد. در غیر این صورت، با فروریختن دیواره ضخیم‌شده اندومتر رحم و بروز خونریزی ماهانه (در روز 28 چرخه)، سیکل تازه‌ای به جریان می‌افتد و فاز لوتئال _با طول حداکثر ۱۲ الی ۱۴ روز_ به پایان می‌رسد. بنابراین می‌توان اواسط هر سیکلِ پریودی را به عنوان زمان تقریبی تخمک‌گذاری در چرخه قاعدگی شناسایی نمود.

نمودار زمان تخمک گذاری

مراحل چرخه تخمک گذاری و طول مدت آن

ابتدا باید دانست که نمودار تخمک‌گذاری به دو فاز فولیکولار و لوتئال تقسیم می‌شود. فاز فولیکولار از روز شروع پریودی و با ترشح هورمون محرکه فولیکولی (FSH) آغاز می‌گردد و تا زمان تخمک‌گذاری ادامه می‌یابد که معمولاً وقوع این فاز در افراد مختلف بین روزهای 6 تا 14 قاعدگی متغیر می‌باشد.

نیمه دوم چرخه تخمک‌گذاری که همان فاز لوتئال است، از روز تخمک‌گذاری آغاز شده و تا شروع سیکل بعدی ادامه دارد. درحقیقت، فاز لوتئال با افزایش هورمون لوتئینه (LH) آغاز می‌گردد و زمان دقیق‌تری از روز تخمک‌گذاری را نشان می‌دهد؛ چراکه تقریباً بین 28 تا 36 ساعت بعد از افزایشLH ، فرایند تخمک‌گذاری روی می‌دهد. شایان ذکر است که وقوع فاز لوتئال در افراد مختلف بین روزهای 12 تا 16 قاعدگی متغیر می‌باشد.

زمان تخمک گذاری؛ بهترین زمان برای بارداری

بهترین زمان برای بارداری، همان زمان تخمک گذاری (ovulation time) است که تاریخ وقوع آن در زنان متفاوت می‌باشد. درواقع، زمانی که تخمک از تخمدان رها می‌شود امکان بارداری برای خانم فراهم می‌گردد. لازم به ذکر است پروسه تخمک گذاری یک دوره ۵ روزه است و در تمام این دوره یک خانم قدرت باروری دارد.

با این حال، باید دانست که شانس بارداری در تمام روزهای حول تخمک‌گذاری یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد؛ به طوری که درصد موفقیت در حاملگی از ۵ روز قبل از تخمک‌گذاری تا ۱ روز پیش از آن، به ترتیب برابر ۰.۴ تا ۷ درصد، ۸ تا ۱۷ درصد، ۸ تا ۲۳ درصد، ۱۳ تا ۲۹ درصد و ۲۱ تا ۳۴ درصد می‌باشد.

این مقدار در روز تخمک‌گذاری به حدود ۸ تا ۳۳ درصد می‌رسد. همچنین شانس باردار شدن در روز اول و دوم بعد از تخمک‌گذاری به ترتیب ۱۱ درصد و ۳ تا ۹ درصد است. ضمناً باید گفت که شانس بارداری حتی طی ۶ الی ۷ روز قبل از تخمک‌گذاری، هرچند به مقدار ناچیزی (کمتر از ۱ درصد) وجود دارد.

به این ترتیب، بازه زمانی مناسب برای اقدام به رابطه جنسی و نزدیکی، از ۷ روز قبل تخمک‌گذاری تا ۳ روز پس از آن می‌باشد. برخی از افراد معتقدند زنان در تمام چرخه قاعدگی خود توانایی بارداری دارند؛ این باور کاملاً غلط است. هر خانم تنها در زمان تخمک گذاری فرصت باروری دارد؛ چراکه اسپرم تنها ۵ روز و تخمک تنها ۲۴ ساعت زنده می‌ماند. بنابراین تخمک و اسپرم باید در زمان درست در کنار هم قرار بگیرند تا لقاح صورت گیرد.

با رهاسازی تخمک، بدن وارد مرحله یا فاز لوتئال می‌شود که در صورت لقاح اسپرم با تخمک، بارداری رخ می دهد

انواع روش های محاسبه و تشخیص زمان تخمک گذاری

تشخیص زمان تخمک گذاری به روش تقویم یا نمودار باروری

تعیین زمان تخمک‌گذاری می‌تواند در برنامه‌ریزی برای بارداری بسیار اثرگذار باشد. البته باید دانست که تنوع مدت‌زمان دوره فولیکولی، لوتئال و قاعدگی در زنان، مانع از ارائه یک برنامه زمان‌بندی دقیق برای تخمک‌گذاری می‌شود. با این حال، در نظر گرفتن برخی تغییرات بدن و همچنین طول دوره قاعدگی‌های قبلی به تخمین زمان تخمک‌گذاری کمک می‌کند.

برای محاسبه زمان تخمک‌ گذاری بعد از پریود، می‌توان چرخه قاعدگی را روی یک نمودار و یا در یک دفترچه مربوطه وارد کرد تا زمان دقیق تخمک گذاری مشخص شود. لازم به ذکر است اولین روز چرخه قاعدگی، اولین روز شروع دوره پریود و آخرین روز چرخه قاعدگی، یک روز قبل از شروع دوره بعدی پریود می‌باشد.

پس از تعیین چرخه قاعدگی خود روی تقویم، ۱۶ روز از تاریخ شروع پریود بعدی خود روی تقویم به عقب برگردید؛ این روز تا ۴ روز بعد، بازه تخمک گذاری خواهد بود. در صورتی که سیکل قاعدگی فرد ۲۸ روزه باشد ۱۴ روز پس از شروع پریود، روز تخمک گذاری می‌باشد.

تشخیص زمان تخمک گذاری با اندازه گرفتن دمای بیزال بدن (BBT)

در این روش می‌بایست در طول دوره قاعدگی، هر روز صبح دمای بدن توسط یک دماسنج مخصوص به نام «بیزال» یا «بازال» اندازه‌گیری شود و تغییرات مشاهده شده در دمای بدن به صورت روزانه ثبت گردند. در صورتی که به مدت 3 روز دمای بدن بیش از حد معمولی باشد، نشانه این است که تخمک‌گذاری در حال وقوع می‌باشد.

خونریزی زمان تخمک گذاری

در زمان تخمک‌گذاری ممکن است اندکی خونریزی مشاهده شود که البته ناچیز است و به شکل لکه‌بینی رخ می‌دهد. این اتفاق به علت تغییرات هورمونی بدن زنان از جمله کاهش شدید استروژن، دقیقاً قبل از فروریختن اندومتریوز (دیواره رحم) به وقوع می‌پیوندد و به عنوان یکی از علائم تخمک گذاری به شمار می رود.

در صورتی که خون با مخاط مخلوط شود به رنگ صورتی روشن درمی‌آید؛ اما این لکه‌بینی می‌تواند به رنگ‌های قرمز روشن تا قهوه‌ای تیره نیز مشاهده شود که کاملاً وابسته به سرعت جریان خون است. لازم به ذکر است که برخی زنان در هر دوره قاعدگی و برخی تنها در بعضی از سیکل‌ها شاهد خونریزی تخمک‌گذاری هستند. ضمناً در گروهی از خانم‌ها نیز هیچ‌گاه این وضعیت مشاهده نمی‌شود.

تغییرات بدن در دوره تخمک گذاری

اثبات تخمک گذاری با آزمایش پروژسترون

به طور طبیعی، در فردی با سیکل قاعدگی منظم و 28 روزه، میزان هورمون پروژسترون در حدود 2 هفته پس از پایان عادت ماهانه به اوج خود می‌رسد؛ لذا با انجام آزمایش پروژسترون در این هنگام می‌توان روز تخمک‌گذاری را مشخص نمود.

تعیین زمان تخمک گذاری به کمک سونوگرافی

در طول فرایند تخمک‌گذاری، ابتدا فولیکول حاوی تخمک‌ شروع به رشد می‌کند و در روزهای 12 تا 15 سیکل قاعدگی به اندازه 18 تا 24 میلی‌متر می‌رسد؛ لذا با انجام سونوگرافی از روز 12 سیکل و مشاهده مداوم روند رشد فولیکول می‌توان زمان آزادسازی تخمک را تشخیص داد و در صورت بروز مشکل در آزادسازی تخمک اقدامات لازم را به موقع انجام داد.

تعداد و اندازه فولیکول
بیشتر بخوانید: تعداد و اندازه فولیکول مناسب برای بارداری

تاثیر هورمون hcg در تخمک گذاری

یکی از روش های کنترل زمان تخمک گذاری بعد از پریود، استفاده از آمپول hcg است. در واقع بانوانی که از روش کمک باروری آی وی اف (IVF) استفاده می کنند، نیاز به کنترل زمان تخمک گذاری جهت افزایش شانس باروری خود دارند. با مصرف هورمون اچ سی جی پیش از برداشتن تخمک از داخل فولیکول های مربوطه _جهت باروری در آزمایشگاه_، امکان جلوگیری از آزاد شدن خود به خود تخمک وجود دارد‌.

بدین ترتیب، تخمک در زمان دلخواه برداشته می شود و در آزمایشگاه مورد باربری قرار می گیرد. باید گفت که بهترین زمان تزریق آمپول hcg حدود ۳۴ تا ۳۵ ساعت قبل از اقدام به برداشتن تخمک است.

آمپول hCG در چه زمانی استفاده می شود؟
بیشتر بخوانید: آمپول hCG چیست و چه تاثیری در بارداری دارد؟


تعیین زمان تخمک گذاری

در زمان تخمک گذاری، تخمک بالغ پس از رها شدن از تخمدان به سمت لوله های فالوپ حرکت می کند. اگر در همین زمان اسپرم هم در لوله های فالوپ وجود داشته باشد، شانس بارداری به شدت افزایش می یابد. از لحاظ تکنیکی، بارداری زمانی رخ خواهد داد که فرد پنج روز قبل از تخمک گذاری و روز تخمک گذاری رابطه جنسی داشته باشد.

البته شانس بارداری در سه روز منتهی به تخمک گذاری خیلی بیشتر است. پس از گذشت ۱۲ الی ۲۴ ساعت بعد از پروسه تخمک گذاری، تخمک در لوله های رحمی از بین رفته و دیگر امکان بارداری وجود نخواهد داشت؛ پس یک خانم تنها در زمان تخمک گذاری در سیکل قاعدگی خود می تواند باردار شود.

زمان تخمک گذاری

مشکلات پیش روی تعیین روز تخمک گذاری

تعیین روز تخمک‌گذاری با مشکلات و سختی‌هایی همراه است که از جمله آن‌ها باید به ثابت نبودن زمان وقوع پریود و همچنین تغییر طول دوره قاعدگی اشاره کرد. با توجه به این موضوع، برای شناسایی روز تخمک‌گذاری لازم است دست‌کم اطلاعات ۳ الی ۶ دوره قاعدگی اخیر ثبت شود؛ هرچند باز هم احتمال بروز تغییراتی در دوره پریودی جدید وجود خواهد داشت.

به عبارتی باید گفت که عواملی نظیر بیماری _از جمله اختلال تیروئید یا دیابت_، استرس، به هم ریختن برنامه روزانه، مصرف الکل، نوشیدن قهوه، داشتن برخی رژیم‌های غذایی خاص، عدم تعادل هورمونی، فشارهای روانی، مصرف داروهای خاص _از قبیل آنتی‌بیوتیک‌ها، برخی مسکن‌ها و داروهای ضد افسردگی_، تغییرات ناگهانی و مضر سبک زندگی، کاهش یا افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی چربی بدن و همچنین ورزش‌های سنگین می‌تواند سیکل قاعدگی را به هم بریزد و روی تخمک‌گذاری اثر بگذارد.

تشخیص زمان تخمک گذاری؛ راهکاری برای انتخاب جنسیت فرزند


چگونه تخمک گذاری را افزایش دهیم؟
بیشتر بخوانید: چگونه تخمک گذاری را افزایش دهیم؟

تخمک گذاری نامنظم و علل آن

تخمک‌گذاری نامنظم یا عدم تخمک‌گذاری به عنوان مشکلی شایع در بین گروهی از زنان، تحت تأثیر علل و عوامل مختلفی نظیر استرس، رژیم غذایی و بیماری‌های جدی‌تر مانند آمنوره یا سندرم تخمدان پلی‌کیستیک قرار دارد. از عوارض و پیامدهای این اختلال هورمونی و بی‌نظمی قاعدگی هم باید به بروز آکنه، افزایش موهای زائد بدن و صورت و همچنین احتمال ناباروری اشاره کرد.

به طور کلی، اصلی‌ترین دلایل اختلال در فرآیند تخمک‌گذاری و وقوع تخمک‌گذاری نامنظم شامل موارد زیر می‌شود:

 • اختلالات تیروئید: داشتن تیروئید پرکار یا کم‌کار در زنان با ایجاد مشکلات هورمونی، فرآیند تخمک‌گذاری را مختل می‌کند. البته این مشکل قابل بازگشت است و معمولاً با درمان صحیح پرکاری یا کم‌کاری تیروئید می‌توان تخمک‌گذاری را به حالت طبیعی بازگرداند.
 • تغییرات هورمونی: هورمون‌های زیادی بر روی فرآیندهای اصلی بدن ازجمله تخمک‌گذاری اثر می‌گذارد که هرگونه اختلال در تولید آن‌ها به‌علت عوامل گوناگون، نظم تخمک‌گذاری را به هم می‌ریزد.
 • کیست موقت تخمدان و ایجاد بی‌نظمی کوتاه‌مدت در پریود: تشکیل کیست در تخمدان از مشکلات شایع در میان بانوان است که لزوماً باعث اختلال در سیکل تخمک‌گذاری و بروز ناباروری نمی‌شود؛ اما برخی کیست‌های موقت که خودبه‌خود از بین می‌رود، گاهی بی‌نظمی‌های کوتاه‌مدتی را در عادت ماهانه پدید می‌آورد.
 • مصرف برخی داروهای خاص: تغییرات شیمیایی و هورمونی بدن در اثر مصرف بعضی داروها، از دیگر علل بی‌نظمی چرخه تخمک‌گذاری می‌باشد.
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS): درصورت تولید بیش‌ازحد هورمون مردانه آندروژن در بدن خانم‌ها، فرد دچار سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یا PCOS می‌شود. این سندرم با افزایش شیوع از سن ۱۲ سالگی به بعد، تعادل هورمونی بدن را مختل می‌کند و موجب تأخیر یا توقف فرآیند تخمک‌گذاری می‌گردد. از مهم‌ترین علائم PCOS باید به مقاومت هورمون انسولین و عدم تعادل آن اشاره کرد.
 • بالا رفتن سن: اختلال در تخمک‌گذاری بر اثر افزایش سن به ویژه بعد از ۴۰ سالگی، روندی طبیعی است که اغلب نشان‌دهنده نزدیک شدن به دوران یائسگی می‌باشد.
 • پیری زودرس تخمدان‌ها: پیری و نارسایی زودرس تخمدان‌ها که ممکن است از ۱۰ سال مانده به یائسگی و قبل از سن ۴۰ سالگی رخ دهد، در اثر روند کاهشی تعداد تخمک‌ها بوجود می‌آید و تولید هورمون استروژن را مختل می‌کند. با پیری تخمدان و رسیدن تعداد تخمک‌ها به سطح بحرانی، روند تخمک‌گذاری و عادت ماهانه نامنظم می‌گردد. باید دانست که تخمک‌های آزاد شده در طی این دوران، شانس کمتری برای باروری دارند و گاهی بانوان باید جهت تخمک‌گذاری داروهای بیشتری مصرف کنند.
 • مشکل هیپوتالاموس: درصورت انجام فعالیت‌های ورزشی سنگین یا بروز مشکلات تغذیه‌ای، اختلالاتی به واسطه کاهش چربی بدن رخ می‌دهد که با ایجاد کم‌خونی هیپوتالامیک، موجب بی‌نظمی در چرخه تخمک‌گذاری می‌شود.
 • هایپرپرولاکتینمی: هایپرپرولاکتینمی یک بیماری هورمونی است که در اثر افزایش سطح هورمون پرولاکتین در بدن رخ می‌دهد. درواقع، پرولاکتین به‌عنوان یک هورمون هیپوفیزی به‌طور معمول در دوران بارداری و شیردهی ترشح می‌شود؛ اما تولید بیش‌ازحد آن در دورانی غیر از بارداری، عوارضی همچون قاعدگی نامنظم، ترشح شیر از پستان‌ها و کم‌کاری تیروئید را به دنبال می‌آورد. به عبارتی دیگر، ترشح پرولاکتین با اثرگذاری بر هورمون استروژن طی دوره قاعدگی موجب اختلال در فرآیند تخمک‌گذاری و ناباروری موقت می‌گردد. همچنین در برخی موارد، عادت ماهانه کاملاً قطع می‌شود و جهت تشخیص و درمان بیماری باید از سی‌تی‌اسکن یا MRI و دارودرمانی استفاده کرد.

اگر تمایل دارید درباره هومرمون های موثر بر بارداری بیشتر بدانید، اینجا کلیک کنید.

تخمگ گذاری و وقوع قاعدگی


قاعدگی نامنظم
بیشتر بخوانید: ۶ علت اصلی قاعدگی نامنظم را بشناسید

تعیین زمان تخمک گذاری در پریود نامنظم

در صورتی که سیکل قاعدگی فرد نامنظم باشد، می تواند برای تعیین تاریخ تخمک گذاری خود از روش زیر استفاده کند:

کیت های پیش بینی زمان تخمک گذاری

میزان هورمون لوتئینه‌کننده یا هورمون LH حدود ۲۴ تا ۳۶ ساعت قبل از زمان تخمک گذاری افزایش می یابد. کیت های پیش بینی زمان تخمک گذاری بعد از پریود سطح این هورمون را در ادرار مورد بررسی قرار می دهند. این کیت ها حالت نواری دارند و می توان در طول چرخه قاعدگی چند بار از آن استفاده کرد.

کیت های پیش بینی زمان تخمک گذاری

سونوگرافی واژینال

در افرادی با مشکلات ناباروری، قاعدگی نامنظم و نیز در افرادی که سایر روش‌های تشخیص زمان تخمک‌گذاری کارآمد واقع نشده، می‌توان با کمک سونوگرافی واژینال به تعیین زمان تخمک‌گذاری پرداخت. در این روش، مشاهده فولیکول کوچک‌شده و چروکیده و تجمع مقدار کمی مایع در لگن نشانه تخمک‌گذاری است؛ لذا انجام این نوع سونوگرافی در روزهای 10 تا 20 سیکل می‌تواند افراد را در تعیین زمان تخمک‌گذاری خود یاری دهد. 

تغییرات بدن در دوره تخمک گذاری

میزان هورمون‌های مختلف در طول چرخه قاعدگی تغییر می‌کند. در نیمه اول دوره تخمک‌گذاری، تخمدان هورمون استروژن تولید می‌کند. افزایش سطح استروژن به میزان کافی سبب رها شدن تخمک از تخمدان می‌شود. پس از رها شدن تخمک، تخمدان پروژسترون تولید می‌کند؛ این موضوع سبب افزایش دمای بدن می‌شود.

کنترل دمای بدن در چند دوره می‌تواند دمای پایه بدن را مشخص کند و اتمام فرایند تخمک‌گذاری _آزادشدن تخمک به سمت لوله‌های رحمی_ را اعلام نماید. در این صورت افزایش تدریجی درجه حرارت بدن همانند یک زنگ هشدار برای شروع دوره تخمک‌گذاری می‌باشد. همچنین این هورمون‌ها سبب تغییر موکوس دهانه رحم و ایجاد حالت چسبندگی خواهد شد.

به عبارتی دیگر، با افزایش سطح استروژن در نزدیکی زمان تخمک‌گذاری، ترشح مایع سفیدرنگ و چسبناک از واژن آغاز می‌شود و موجب نرم و باز شدن دهانه رحم می‌گردد. زمانی که بدن فرد آماده تخمک‌گذاری است، این غلظت افزایش پیدا کرده و حالت سفیده تخم‌مرغ خام پیدا می‌کند که نشانه دیگری مبنی‌بر وقوع تخمک‌گذاری می‌باشد.

به طور کلی، علائم تخمک‌گذاری عبارتند از:

 • کاهش دمای پایه بدن پیش از تخمک‌گذاری و افزایش آن در زمان تخمک‌گذاری
 • مشاهده لکه‌بینی‌های خفیف
 • افزایش قوام و لغزندگی مخاط دهانه رحم
 • احساس درد ناگهانی یا گرفتگی خفیف در ناحیه تحتانی شکم
 • افزایش میل جنسی
 • متورم به نظر رسیدن واژن یا لب‌های کوچک قسمت تناسلی


تماس با ما

برای دریافت هرگونه مشاوره و راهنمایی درباره درمان ناباروری در زنان با ما تماس بگیرید:

03537283090 داخلی 232شماره WhatsAppتلگرامفیسبوکایمیل

تشخیص زمان تخمک گذاری؛ راهکاری برای انتخاب جنسیت فرزند

اگرچه در گذشته کمی غیرمعمول به نظر می‌رسید که بتوان جنسیت فرزند را انتخاب کرد؛ اما امروزه می‌توان با مشخص کردن زمان تخمک‌گذاری و رعایت برخی نکات، تا حد زیادی شانس به دنیا آوردن یک فرزند با جنسیت دلخواه را افزایش داد.

برای این کار لازم است ضمن شناسایی زمان تخمک‌گذاری، رابطه جنسی را در مواقعی خاص (بسته به جنسیت دلخواه) و با پوزیشن‌های خاص انجام داد و همچنین با داشتن تغذیه مخصوص، اسیدی یا بازی بودن خون و محیط واژینال را نیز حین نزدیکی و مقاربت کنترل نمود. با رعایت این نکات، تا ۷۰ درصد امکان تعیین جنسیت دلخواه نوزاد وجود دارد؛ اما ۳۰ درصد دیگر به عوامل ژنتیکی وابسته می‌باشد.

روش های تعیین جنسیت جنین به طور کلی دو دسته علمی و تجربی هستند، که روش علمی همان تست PGD در IVF و IUI هست و روش غیر علمی یا تجربی به شرح زیر است:

نحوه تعیین زمان تخمک گذاری برای دختردار شدن

بنا به اعلام پزشکان، زوجینی که مایل به داشتن فرزند دختر هستند بهتر است تا 17 روز قبل از شروع پریود خانم، رابطه جنسی داشته باشند و با مشاهده اولین علائم تخمک‌گذاری، تغذیه صحیحی در پیش بگیرند؛ به طور مثال، 3 ماه قبل از باردرای لبنیات زیاد مصرف نمایند.

از طرفی دیگر، گفته می‌شود با اسیدی کردن محیط واژن (به کمک سرکه از طریق یک سرنگ بدون سر) قبل از رابطه جنسی و نیز مصرف ترشیجات بیشتر، احتمال دخترشدن جنین افزایش می‌یابد. البته ناگفته نماند که موارد ذکرشده حتمی نیست و ممکن است علی‌رغم انجام این کارها، زوجین صاحب فرزند پسر شوند.

نحوه تعیین زمان تخمک گذاری برای پسردار شدن

بر اساس منابع، داشتن رابطه جنسی در روز و ساعت دقیق تخمک‌گذاری، قلیایی کردن محیط واژن به کمک محلول آب و جوش‌شیرین (از طریق یک سرنگ بدون سر) قبل از رابطه جنسی و افزایش مصرف غلات صبحانه، ژلاتین، غذاهای نمکی و غذاهای دریایی، شانس پسر شدن نوزاد را افزایش می‌دهد.

سوالات متداول درباره تخمک گذاری

آیا تخمک گذاری در حین قاعدگی یا بلافاصله بعد از آن هم رخ می‌دهد؟

در اغلب بانوان به ویژه زنان دارای قاعدگی منظم، تخمک‌گذاری در اواسط سیکل پریود رخ می‌دهد که حدود چند روز پس از پایان خونریزی ماهانه است. اما در صورت داشتن چرخه قاعدگی کوتاه، آزادسازی تخمک بلافاصله بعد از اتمام قاعدگی و در موارد نادری هم حین آن به وقوع می‌پیوندد.

مثبت بودن کیت تست تخمک گذاری به چه معنی است؟

اگر کیت تست تخمک‌گذاری مثبت باشد، لزوماً تخمک‌گذاری اتفاق نیفتاده است؛ چراکه این کیت به اندازه‌گیری سطح هورمون لوتئینیزه _با افزایش شدید قبل از تخمک‌گذاری_ می‌پردازد و الزاماً وقوع تخمک‌گذاری را تأیید نمی‌کند. همچنین ابتلا به بیماری‌هایی مانند نارسایی زودرس تخمدان، سندرم فولیکول ناشی از لوتئینیزه و همچنین نشانگان تخمدان پلی‌کیستیک موجب افزایش سطح این هورمون در بدن می‌شود.

آیا تخمک گذاری بدون پریود هم رخ می دهد؟

قبلاً اشاره شد که ممکن است گاهی با وجود تخمک‌گذاری، خونریزی ماهانه و پریود صورت نگیرد. این موضوع اغلب به علت شیردهی، وزن کم، پروموتراپی و… رخ می‌دهد و بنابراین در صورت وقوع تخمک‌گذاری بدون قاعدگی، معمولاً مشکلی برای بارداری ایجاد نمی‌کند.

وقوع تخمک‌گذاری بدون قاعدگی، مشکلی برای بارداری ایجاد نمی کند.

آیا پریود بدون تخمک گذاری صورت می گیرد؟

بله؛ این موضوع نیز در میان برخی زنان مشاهده می‌شود که علت خونریزی واژینال آنان می‌تواند عاملی غیر از تخمک‌گذاری باشد. لذا هرگونه خونریزی یا پریودی لزوماً به معنی وقوع تخمک‌گذاری نمی‌باشد.

آیا احتمال دارد بیش از یک بار در طی هر دوره تخمک گذاری صورت گیرد؟

در حالت طبیعی نباید طی یک دوره مشخص، بیش از یک بار تخمک‌گذاری رخ دهد. با این حال، در برخی مواقع تخمک‌گذاری چندگانه صورت می‌گیرد که طی آن، دو یا چند تخمک طی ۲۴ ساعت آزاد می‌شود و باعث بارداری دوقلو یا چندقلو می‌گردد.

فرصت باردار شدن در زمان تخمک گذاری چقدر است؟

همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، تخمک تا ۲۴ ساعت و اسپرم تا ۵ روز در واژن زنده می‌ماند. لذا بهترین زمان برای اقدام به بارداری، از ۵ روز قبل تا ۱ روز پس از تخمک‌گذاری می‌باشد. به طور کلی دوره باروری زنان، حدود ۵ تا ۷ روز طول می‌کشد.

بارداری سریع
بیشتر بخوانید: برای بارداری سریع چه باید کرد؟

زمان مناسب برای مشورت با پزشک چه موقع است؟

در صورت تصمیم برای بارداری، بهتر است که قبل از اقدام به حاملگی با پزشک مشورت شود. بدین ترتیب می‌توان نحوه تشخیص زمان تخمک‌گذاری و پیگیری آن، تعداد دفعات لازم برای مقاربت و نزدیکی، مراقبت‌های لازم و… را فراگرفت و طبق آن عمل کرد.

قبل از اقدام به بارداری بهتر است با پزشک درباره نحوه تشخیص زمان تخمک‌گذاری مشورت شود.6 دیدگاه

نظر شما

 • پیش فرض
  کاربر
  -

  ممنون برای مطلب عالی تون میخواستم بدونم زمان تخمک گذاری دقیقا چند روز است؟

  • پیش فرض
   حبیب ابراهیمی
   -

   سلام دوست عزیز

   تخمک گذاری در هر دور یکبار اتفاق می افتد. شما می توانید برای به دست آوردن زمان آزاد شدن تخمک از کیت های تخمک گذاری استفاده کنید.

 • پیش فرض
  کاربر
  -

  سلام زمان پریودهای من نامنظمه، چطور زمان تخمک‌گذاری را باید پیدا کنم؟

  • پیش فرض
   حبیب ابراهیمی
   -

   سلام دوست عزیز

   با کیت تخمک گذاری می توانید زمان تقریبی تخمک گذاری را پیدا کنید و میتوانید آن از داروخانه ها تهیه کنید. • پیش فرض
  کاربر
  -

  سلام خسته نباشی احتمال عدم تخمک گذاری با وجود پریود منظم توی چه شرایطی وجود داره؟

 • پیش فرض
  کاربر
  -

  سلام من امروز پریود شدم چطوری روز تخمک گذاری را پیدا کنم.ممنون