اندام های جنسی زنان شامل رحم، تخمدان و دیگر قسمت های مشترک با آن ها می شود. هر خانم با تعداد مشخصی تخمک در تخمدان خود متولد می شود که پس از رسیدن به بلوغ، این تخمک ها بالغ و ماهیانه رها می شوند؛ بلوغ تخمک ها و خروج آن ها از تخمدان در زمان خاصی از چرخه قاعدگی رخ می دهد.

علائم آزادشدن تخمک

اهمیت زمان تخمک گذاری

دانستن زمان تخمک گذاری می تواند به برنامه ریزی فرد برای بارداری کمک کند؛ بدین صورت که با محاسبه زمان تخمک گذاری می توان در بازه زمانی رها شدن تخمک، به صورت یک شب در میان اقدام نمود.

نحوه محاسبه زمان تخمک گذاری

برای محاسبه زمان تخمک گذاری به دو تاریخ روز اول خونریزی و تعداد روزها تا شروع خونریزی بعدی نیاز است. از روز اول دوره پریود تا اولین روز پریود بعد را یک سیکل یا چرخه پریود می گویند. برای محاسبه روز تخمک گذاری باید تعداد روزهای سیکل نصف شود که یک روز قبل از این تاریخ و یک روز بعد از این تاریخ به دوره تخمک گذاری اختصاص داده می شود؛ به عبارت دیگر سه روز میانه سیکل بازه تخمک گذاری است.

زمان تخمک گذاری چند روز است؟

تخمک گذاری بین ۱۲ تا ۴۸ ساعت طول می کشد؛ اما در حدود یک هفته احتمال بارداری وجود دارد. البته در برخی موارد تا ده روز نیز احتمال بارداری وجود دارد؛ چون اسپرم تا ۵ روز در لوله های رحم زنان زنده باقی می ماند.

زمان تخمک گذاری در پریود نامنظم

در صورتی که پریود خانم نامنظم باشد، امکان محاسبه زمان تخمک گذاری وجود ندارد؛ اما خانم می تواند با بررسی علائم تخمک گذاری، زمان تخمک گذاری را مشخص نماید. البته استفاده از کیت های تخمک گذاری نیز می تواند در تعیین زمان تخمک گذاری به فرد کمک کند.

علائم آزاد شدن تخمک

علائم آزاد شدن تخمک

  • دمای بدن

اگر در تمام طول سیکل قاعدگی دمای بدن اندازه گیری شود، مشخص می شود که دمای بدن در روز تخمک گذاری به صورت ناگهانی بالا می رود.

  • تغییر در مخاط رحم

در زمان تخمک گذاری، استروژن زیادی ترشح می شود که این موضوع سبب بی رنگی و کشسانی شدن مخاط رحم می گردد.

  • افزایش میل جنسی

در این بازه میل جنسی خانم ها افزایش می یابد.

  • لکه بینی و ترشحات قهوه ای

از آنجایی که در زمان تخمک گذاری برای رها شدن تخمک فولیکول ها پاره می شوند، خونریزی خفیفی رخ می دهد.

علائم آزادشدن تخمک
  • حساسیت به بو

اغلب در زمان تخمک گذاری خانم ها حساسیت بیشتری به بو پیدا می کنند.

  • درد و حساسیت در سینه ها

در زمان تخمک گذاری به علت افزایش سطح هورمون های تولیدی، خانم احساس درد در ناحیه سینه پیدا می کند.

  • درد خفیف در لگن و شکم

اغلب خانم ها در زمان تخمک گذاری احساس درد خفیفی در یک سمت از پایین شکم دارند. این درد هر ماه در یک قسمتی از شکم احساس می شود چرا که هر ماه یکی از تخمدان ها به نوبت فعال شوند.

  • تغییرات گردنه رحم

در زمان تخمک گذاری گردنه رحم بلندتر، نرم تر و بازتر می شود.

مطالب پیشنهادی

افزودن دیدگاه