مایع منی در طول انزال آزاد شده و حاوی اسپرم و سایر مواد قندی و پروئتینی می باشد. اغلب به منظور شناسایی وضعیت باروری اسپرم ، آزمایش اسپرموگرام انجام می شود که در طی این آزمایش، سه پارامتر: تعداد، شکل و تحرک اسپرم مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد.

همه چیز در مورد آزمایش اسپرم

علت انجام آزمایش اسپرم

اغلب آزمایش اسپرم به دوعلت انجام می شود:

بررسی مشکل ناباروری مردان: زمانی که زوجین با مشکل ناباروری مواجه می شوند، پزشک برای تشخیص میزان تأثیرگذاری تعداد اسپرم ها و چگونگی کیفیت اسپرم، اسپرموگرام انجام می دهد.

اطمینان از نتیجه عمل وازکتومی: پس از انجام عمل وازکتومی، برای اطمینان از نتیجه عمل، آزمایش اسپرم انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ اسپرمی در مایع منی وجود ندارد.

آمادگی های قبل از انجام اسپرموگرام

 • عدم مصرف مواد مخدر، کافئین و الکل (۲ تا ۵ روز قبل از آزمایش)
 • عدم مصرف داروهای گیاهی مانند اکیناسه
 • عدم مصرف داروهای هورمونی
 • جلوگیری از انزال (۲۴ تا ۷۲ ساعت قبل از آزمایش)

در مورد مصرف دارو حتماً با پزشک مربوطه مشورت نمایید.

نحوه انجام آزمایش اسپرم

برای انجام این آزمایش نیاز به نمونه مایع منی است. برای تهیه نمونه از چهار روش زیر استفاده می شود:

 • استمنا
 • رابطه جنسی با کاندوم
 • رابطه جنسی با خروج قبل از انزال
 • انزال از طریق تحریک

بهترین روش برای دریافت بهترین نمونه، استمنا است.

همه چیز در مورد آزمایش اسپرم
همه چیز در مورد آزمایش اسپرم

شرایط نگهداری نمونه اسپرم

 • نگهداری منی در دمای بدن
 • انتقال منی بعد از نیم تا یک ساعت پس از خروج به آزمایشگاه

عوامل مؤثر بر آزمایش اسپرم

 • تماس مایع منی با ماده جلوگیری از بارداری
 • استرس یا بیماری
 • عدم تجربه کافی تکنسین
 • آلودگی

نتایج آزمایش اسپرم نرمال چگونه است؟

در طول آزمایش اسپرم ، پارامترهای متعددی مورد آزمایش قرار می گیرد که در ادامه این پارامترها مورد بررسی قرار می گیرد:

 • شکل اسپرم

اگر ۵۰ درصد از اسپرم ها دارای شکل غیر طبیعی باشند، فرد در باروری دچار مشکل خواهد شد.

 • تحرک اسپرم

بیشتر از ۵۰ درصد از اسپرم ها باید تا یک ساعت پس از خارج شدن تحرک داشته باشند.

 • PH

PH نرمال بین ۷.۲ و ۷.۸ است. PH بالاتر از ۸ نشان دهنده عفونت است و PH کمتر از ۷، نشان از آلودگی یا انسداد مجاری منی بر دارد.

همه چیز در مورد آزمایش اسپرم
همه چیز در مورد آزمایش اسپرم
 • حجم

حجم طبیعی اسپرم ، ۲ میلیمتر در هر انزال است.

 • کاهش غلظت

مایع منی در ابتدا غلیظ است. این مایع در حالت نرمال، پس از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه به مایعی با غلظت کم تبدیل می شود که این تغییر باعث افزایش تحرک اسپرم خواهد شد.

 • تعداد اسپرم

عدد نرمال تعداد اسپرم ، برابر ۲۰ میلیون تا بیش از ۲۰۰ میلیون می باشد.

 • ظاهر

مایع منی در حالت نرمال، سفید و یا خاکستری می باشد. زردی مایع اسپرم به علت عوارض جانبی دارو بوده و رنگ قهوه ای اسپرم به علت وجود خون در مایع منی است.

عوارض اسپرم غیر طبیعی

همه چیز در مورد آزمایش اسپرم
افزودن دیدگاه