عدم موفقیت در پروسه آی وی اف و شکست در لانه گزینی جنین، سبب تأثیر منفی بر روحیه افراد می شود. که در این جا به اصلی ترین دلایل عدم موفقیت IVF اشاره می کنیم:

  • سن زنان
  • کیفیت جنین
  • تنبلی تخمدان
  • شکست در کاشت جنین
عدم موفقیت ivf

سن زنان

یکی از اصلی ترین فاکتورها در موفقیت IVF، سن خانم می باشد؛ چرا که احتمال بارداری با افزایش سن، کاهش می یابد. تحقیقات نشان می دهد میزان موفقیت IVF برای یک خانم ۳۵ ساله حدود ۳۲ درصد می باشد، در حالی که این احتمال برای یک خانم ۴۰ ساله تا میزان ۱۶ درصد کاهش می یابد.

کیفیت جنین

کیفیت جنین تحت تأثیر دو عامل اسپرم و تخمک گذاری می باشد. توصیه می شود به منظور تشکیل جنین با بهترین کیفیت، هم آقا و هم خانم قبل از آی وی اف در سلامت کامل باشند. اگرچه نمی توان محتوای ژنتیکی سلول های جنسی را تغییر داد اما با تغییر سبک زندگی و بهبود رژیم غذایی می توان سبب تقویت اسپرم و تخمک گذاری شد.

تنبلی تخمدان

به طور طبیعی باید هر خانم در هر پروسه IVF با تحریک تخمدان، تخمک های زیادی تولید کند؛ اما در مواردی که خانم دچار تنبلی تخمدان باشد، بدن وی نسبت به داروهای IVF پاسخ نمی دهد و در نتیجه تخمک ها دیگر بالغ نمی شوند.

عدم موفقیت ivf

شکست در کاشت جنین

برای کاشت جنین، ابتدا تخمک از خانم و اسپرم از آقا گرفته می شود و سپس عمل لقاح تخمک و اسپرم انجام می گردد. در ادامه جنین تشکیل شده را به رحم انتقال داده و کاشت را انجام می دهند.

عواملی نظیر کیست و پولیپ تخمدان، جریان خون ضعیف رحم و استرس نیز سبب بروز شکست در کاشت جنین می شود.

مطالب پیشنهادی

افزودن دیدگاه